Scoren in de Wijk

BE__2085Bij FC Twente draait het om voetbal, ambiance en solidariteit. Om de solidariteitsgedachte van de club vorm en inhoud te geven werd Stichting FC Twente, scoren in de wijk in het leven geroepen. Al in 2004 begon de stichting met verschillende sociaal-maatschappelijke initiatieven. Daarmee was FC Twente de eerste voetbalclub in Nederland die structureel werkt aan een betere leefomgeving voor kwetsbare groepen. Inmiddels heeft ‘Scoren in de wijk’ haar bestaansrecht ruimschoots bewezen. Wat ooit begon met een aantal losstaande activiteiten, is inmiddels uitgegroeid tot een breed scala aan samenhangende projecten.

Innovatie als handelsmerk
Die projecten spelen zich af binnen de sectoren sportgezondheidscholing en betrokkenheid. Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van de verbindende en mobiliserende kracht die van FC Twente uitgaat. Niet zelden wordt daarbij afgeweken van de geijkte paden; de werkwijze van Stichting FC Twente, scoren in de wijk kenmerkt zich door een innovatieve aanpak. Enkele voorbeelden van vernieuwende projecten uit de koker van ‘Scoren in de wijk’ zijn de interactieve voetbalmuur ‘Sutu’, het online gezondheidsprogramma ‘Scoren met gezondheid’, de taalgame ‘Taaltreffers’, de theaterproductie ‘In Blessuretijd’ en natuurlijk ‘Scoren met werkgevers’.

Samen scoren op maatschappelijk veld
Natuurlijk doet FC Twente niet alles alleen. Integendeel, algemeen uitgangspunt is dat alleen door samenwerken resultaten gehaald kunnen worden. In de afgelopen jaren is een goede samenwerking opgebouwd met (lokale) overheden, woningcorporaties, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Dit samenspel zorgt ervoor dat er voldoende kennis en expertise is om een project succesvol vorm te geven, uit te voeren en te evalueren. Om de gezamenlijke ambities vast te leggen zijn met diverse partijen meerjarige convenanten gesloten.